top of page

SMLUVNÍ PODMÍNKY

VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smluvní vztah mezi Škola elegance s.r.o., se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha, IČ : :10875727  (dále jen jako „ŠE“) a účastníkem kurzu (dále jen jako „účastník“) vzniká okamžikem obdržení platby kurzovného.
Bez zbytečného odkladu poté, co ŠE obdrží platbu kurzovného na svůj účet, bude účastníkovi zaslán informační e-mail o tom, od kdy bude studijní účet zpřístupněn a od kdy může začít využívat služeb ŠE.
CENA KURZU
Cena příslušného kurzu (dále jen jako „kurzovné“) je stanovena na období více měsíců či roku, podle ceníku ŠE, který je aktualizován pro každé příslušné pololetí a je k dispozici na webu …..
Kurzovné je možné uhradit jakoukoli platební metodou (bankovním převodem, on-line platební kartou).
Obdržením platby je účastník zapsán do online kurzu.
Užívání online kurzu je účastníkovi garantováno po dobu minimálně jeden rok od jeho zakoupení..
S údaji platební karty zákazníka společnost GoPay nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).
 
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA
Účastník tímto dává souhlas ke shromažďování informací o své osobě, a to pouze pro administrativní a studijní potřeby ŠE. Účastník tímto výslovně svoluje k uložení své adresy, telefonu, emailu, popř. dalších informací týkajících se plátce kurzu do databáze ŠE.
Uhrazením kurzovného vyslovuje účastník svůj souhlas s podmínkami užití a se smluvními podmínkami, které jsou dostupné na webu www.
Účastník není oprávněn propůjčovat svůj login a heslo třetím osobám. V případě porušení tohoto pravidla má ŠE plný nárok zrušit jeho studijní účet bez udání důvodu a nevracet účastníkovi kurzovné.
Účastník online  kurzu je oprávněn využívat veškeré multimediální výukové materiály výhradně pro své studijní potřeby a nemá právo je jakkoli zpřístupňovat třetím osobám. V případě porušení tohoto pravidla má ŠE plný nárok zrušit jeho studijní účet bez udání důvodu a nevracet účastníkovi kurzovné.
Veškeré materiály jsou chráněny autorským zákonem.
ŠE tímto výslovně zakazuje jakoukoli další distribuci či zpřístupňování obsahu ŠE třetím osobám.
Přejeme Vám mnoho úspěchů při studiu v našich ONLINE kurzech.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK
Provozovatelem internetových stránek www.  je společnost Škola elegance s.r.o., se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha, IČ :10875727 (dále jen jako „Provozovatel“), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „Autorský zákon“) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Je zakázáno kopírování jakékoliv části obsahu, vzhledu či programového kódu internetových stránek.
Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www…. (dále jen jako „Podmínky“). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné stránky www….
Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.onlinejazyky.cz. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.
Některé z informací publikovaných na stránkách www přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.
Všechny informace zveřejněné na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy.
Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.
Použitím těchto webových stránek souhlasíte s níže uvedenými Podmínkami a pravidly pro používání („podmínky“). Provozovatel si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení podmínky kdykoli měnit, upravovat, přidávat či odstraňovat části těchto podmínek, a to i bez předchozího upozornění. Jakékoli takové úpravy jsou pro Vás závazné. Uživatel je povinen se pravidelně seznamovat se změnami těchto podmínek. Má se za to, že přístupem ke stránce a jejím prohlížením uživatel s podmínkami i jejich případnými změnami bezvýhradně souhlasí.
PLATNOST KURZŮ
Platnost kurzů je na 1 rok. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Každý návštěvník těchto webových stránek souhlasí s tím, že nebude narušovat standardní provoz či celistvost těchto webových stránek. Osobní údaje, které provozovatel při provozování těchto webových stránek získá, jsou považovány za důvěrné a nebudou až na zákonné výjimky poskytnuty třetím osobám. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost těchto webových stránek a služeb na nich nabízených. Provozovatel si vyhrazuje právo změny podmínek, a to i bez předchozího upozornění, přístupem ke stránkám a jejich prohlížením uživatel s podmínkami a jejich změnami bezvýhradně souhlasí.

bottom of page