top of page

DÁMSKÝ KLUB 
s Julií Balobanovou

Hlavní myšlenka

Dámský klub je určitou filozofií, která vychází z hlavního cíle – spojovat ženy. Spojovat ženy s podobnými zájmy, pohledem na život a hodnotami, touhou rozvíjet se, růst, být na vrcholu a vzájemně se podporovat.

Koncept

  • Každý měsíc se v rámci Dámského klubu potkáme na dvou společných akcích, které budou pokaždé věnovány různým aktuálním tématům. Každým tématem nás provedou opravdové profesionálky ve svém oboru (viz rozvrh).

 

  • Všechny členky klubu obdrží přístup do privátního dámského chatu. Můžete se těšit na různé tipy na zajímavé podniky v Praze a okolí, výstavy a další akce. V rámci chatu se budeme domlouvat na další společná setkání.

 

  • Každý měsíc bude členkám klubu zaslán newsletter s články na různá témata od našich odborníků.

Přihlásit se do klubu 
1490,- Kč/ měsíc. Rezervaci Vám potvrdíme e-mailem.

* V červenci má klub prázdniny

Děkujeme za odeslání!
Brzy se vám ozveme.

Všeobecné obchodní podmínky

  1. Účast v klubu je dostupná jako půlroční s tím, že předplatné je hrazeno měsíčně na základě faktury, která je automaticky vystavena po přijetí objednávky a následně pak každý měsíc. 

  2. Předplatné lze uhradit bankovním převodem.

  3. Účast v klubu může být zrušena dohodou smluvních stran. V případě, že dojde k ukončení účasti v klubu nezaniká povinnost klienta uhradit členství za následující po odstoupení smlouvy kalendářní měsíc.

  4. Poskytovatelka si vyhrazuje právo okamžitě a bez jakýchkoliv dalších nároků vyloučit klienta z klubu v případě, že se chová urážlivě k poskytovatelce nebo ostatním klientům či jinak hrubě porušuje dobré mravy.

bottom of page